وارد شوید
{{cart.KalaCount}}

شرح محصول: {{itCartItem.Name}}

تعداد: {{itCartItem.Qty}}

نهایی کردن خرید
FastMeata Logo

فروشگاه اینترنتی محصولات غذایی

1862

تلفن سفارش: 1862
سرویس 90 دقیقه
ارسال رایگان
ضمانت مرجوع
انتشار در:  
Telegram Icon
Whatsapp Icon
Facebook Icon
Twitter Icon
Google+ Icon
  30%
میگو رگ گیری شده pd پاکت (60 51) 500 گرمی - شارین
میگو رگ گیری شده pd پاکت (60 51) 500 گرمی - شارین
40,800 تومان
40,800 تومان
28,560 تومان
(ناموجود)
  30%
میگو رگ گیری شده pd پاکت (90 71) 500 گرمی - شارین
میگو رگ گیری شده pd پاکت (90 71) 500 گرمی - شارین
36,500 تومان
36,500 تومان
25,550 تومان
(ناموجود)
  0%
ران گوسفندی 1 کیلوگرمی - پویا پروتئین
ران گوسفندی 1 کیلوگرمی - پویا پروتئین
43,000 تومان
43,000 تومان
43,000 تومان
(ناموجود)
(ناموجود)
  0%
خورشتی گوسفندی - پویا پروتئین
خورشتی گوسفندی - پویا پروتئین
42,000 تومان
42,000 تومان
42,000 تومان
(ناموجود)
  0%
خورشتی گوساله 800 گرمی - پویا پروتئین
خورشتی گوساله 800 گرمی - پویا پروتئین
42,880 تومان
42,880 تومان
42,880 تومان
(ناموجود)
  0%
گل ماهیچه گوساله  - پویا پروتئین
گل ماهیچه گوساله - پویا پروتئین
47,140 تومان
47,140 تومان
47,140 تومان
(ناموجود)
  0%
راسته گوساله - پویا پروتئین
راسته گوساله - پویا پروتئین
51,500 تومان
51,500 تومان
51,500 تومان
(ناموجود)
  0%
چرخکرده گوساله - پویا پروتئین
چرخکرده گوساله - پویا پروتئین
33,410 تومان
33,410 تومان
33,410 تومان
(ناموجود)
  0%
چرخکرده مخلوط - پویا پروتئین
چرخکرده مخلوط - پویا پروتئین
34,650 تومان
34,650 تومان
34,650 تومان
(ناموجود)
  5%
ران مرغ بی پوست 1800 گرمی - پویا پروتئین
ران مرغ بی پوست 1800 گرمی - پویا پروتئین
17,840 تومان
17,840 تومان
16,948 تومان
(ناموجود)
  5%
سینه مرغ بی پوست 1800 گرمی - پویا پروتئین
سینه مرغ بی پوست 1800 گرمی - پویا پروتئین
19,640 تومان
19,640 تومان
18,658 تومان
(ناموجود)
  5%
ران و سینه مرغ بی پوست 1800 گرمی - پویا پروتئین
ران و سینه مرغ بی پوست 1800 گرمی - پویا پروتئین
18,680 تومان
18,680 تومان
17,746 تومان
(ناموجود)
  5%
مغز ران مرغ 1800 گرمی - پویا پروتئین
مغز ران مرغ 1800 گرمی - پویا پروتئین
20,890 تومان
20,890 تومان
19,846 تومان
(ناموجود)
  5%
ساق مرغ بی پوست 1800 گرمی - پویا پروتئین
ساق مرغ بی پوست 1800 گرمی - پویا پروتئین
20,720 تومان
20,720 تومان
19,684 تومان
(ناموجود)
  5%
مرغ خرد شده بی پوست 1800 گرمی - پویا پروتئین
مرغ خرد شده بی پوست 1800 گرمی - پویا پروتئین
17,590 تومان
17,590 تومان
16,711 تومان
(ناموجود)
  30%
فیله تیلاپیا بی استخوان و تیغ 600 گرمی - مه پروتئین
(ناموجود)
  30%
فیله تیلاپیا بی استخوان وتیغ 800 گرمی - مه پروتئین
(ناموجود)
(ناموجود)
  30%
فیله شوریده جنوب 700 گرمی - مه پروتئین
فیله شوریده جنوب 700 گرمی - مه پروتئین
35,000 تومان
35,000 تومان
24,500 تومان
(ناموجود)
  0%
تخم  بلدرچین - راگا پروتئین جهان
تخم بلدرچین - راگا پروتئین جهان
3,000 تومان
3,000 تومان
3,000 تومان
(ناموجود)
  10%
سفیده تخم مرغ تلارول 200 گرمی - تلاونگ
سفیده تخم مرغ تلارول 200 گرمی - تلاونگ
3,500 تومان
3,500 تومان
3,150 تومان
(ناموجود)
  5%
تخم مرغ 6 عددی - تلاونگ
تخم مرغ 6 عددی - تلاونگ
3,580 تومان
3,580 تومان
3,401 تومان
(ناموجود)
  5%
تخم مرغ 9 عددی - تلاونگ
تخم مرغ 9 عددی - تلاونگ
5,370 تومان
5,370 تومان
5,102 تومان
(ناموجود)