وارد شوید
{{cart.KalaCount}}

شرح محصول: {{itCartItem.Name}}

تعداد: {{itCartItem.Qty}}

نهایی کردن خرید
FastMeata Logo

فروشگاه اینترنتی محصولات غذایی

1862

تلفن سفارش: 1862
سرویس 90 دقیقه
ارسال رایگان
ضمانت مرجوع
انتشار در:  
Telegram Icon
Whatsapp Icon
Facebook Icon
Twitter Icon
Google+ Icon
  0%
خورشتی گوساله 800 گرمی - پویا پروتئین
خورشتی گوساله 800 گرمی - پویا پروتئین
42,880 تومان
42,880 تومان
42,880 تومان
(ناموجود)
  0%
گل ماهیچه گوساله  - پویا پروتئین
گل ماهیچه گوساله - پویا پروتئین
47,140 تومان
47,140 تومان
47,140 تومان
(ناموجود)
  0%
راسته گوساله - پویا پروتئین
راسته گوساله - پویا پروتئین
51,500 تومان
51,500 تومان
51,500 تومان
(ناموجود)
  0%
چرخکرده گوساله - پویا پروتئین
چرخکرده گوساله - پویا پروتئین
33,410 تومان
33,410 تومان
33,410 تومان
(ناموجود)
  0%
چرخکرده مخلوط - پویا پروتئین
چرخکرده مخلوط - پویا پروتئین
34,650 تومان
34,650 تومان
34,650 تومان
(ناموجود)
  0%
پاچینی مرغ 900 گرمی - پویا پروتئین
پاچینی مرغ 900 گرمی - پویا پروتئین
12,040 تومان
12,040 تومان
12,040 تومان
(ناموجود)
  0%
فیله مرغ سوخاری شده 900 گرمی - پویا پروتئین
فیله مرغ سوخاری شده 900 گرمی - پویا پروتئین
15,140 تومان
15,140 تومان
15,140 تومان
(ناموجود)
  0%
ران مرغ بی پوست 1800 گرمی - پویا پروتئین
ران مرغ بی پوست 1800 گرمی - پویا پروتئین
19,980 تومان
19,980 تومان
19,980 تومان
(ناموجود)
  0%
سینه مرغ بی پوست 1800 گرمی - پویا پروتئین
سینه مرغ بی پوست 1800 گرمی - پویا پروتئین
21,990 تومان
21,990 تومان
21,990 تومان
(ناموجود)
  0%
ران و سینه مرغ بی پوست 1800 گرمی - پویا پروتئین
ران و سینه مرغ بی پوست 1800 گرمی - پویا پروتئین
20,920 تومان
20,920 تومان
20,920 تومان
(ناموجود)
  0%
مغز ران مرغ 1800 گرمی - پویا پروتئین
مغز ران مرغ 1800 گرمی - پویا پروتئین
23,390 تومان
23,390 تومان
23,390 تومان
(ناموجود)
  0%
ساق مرغ بی پوست 1800 گرمی - پویا پروتئین
ساق مرغ بی پوست 1800 گرمی - پویا پروتئین
23,200 تومان
23,200 تومان
23,200 تومان
(ناموجود)
  0%
مرغ خرد شده بی پوست 1800 گرمی - پویا پروتئین
مرغ خرد شده بی پوست 1800 گرمی - پویا پروتئین
19,700 تومان
19,700 تومان
19,700 تومان
(ناموجود)
  0%
فیله مرغ ساده 900 گرمی - پویا پروتئین
فیله مرغ ساده 900 گرمی - پویا پروتئین
17,570 تومان
17,570 تومان
17,570 تومان
(ناموجود)
  0%
جوجه ساده 900 گرمی - پویا پروتئین
جوجه ساده 900 گرمی - پویا پروتئین
16,060 تومان
16,060 تومان
16,060 تومان
(ناموجود)
  0%
شنیتسل مرغ ساده 900 گرمی - پویا پروتئین
شنیتسل مرغ ساده 900 گرمی - پویا پروتئین
15,090 تومان
15,090 تومان
15,090 تومان
(ناموجود)
  0%
بازوی ساده مرغ 900 گرمی - پویا پروتئین
بازوی ساده مرغ 900 گرمی - پویا پروتئین
8,320 تومان
8,320 تومان
8,320 تومان
(ناموجود)
  0%
بال و بازوی ساده مرغ 900 گرمی - پویا پروتئین
بال و بازوی ساده مرغ 900 گرمی - پویا پروتئین
10,080 تومان
10,080 تومان
10,080 تومان
(ناموجود)
  0%
جوجه کباب زعفرانی 900 گرمی - پویا پروتئین
جوجه کباب زعفرانی 900 گرمی - پویا پروتئین
19,430 تومان
19,430 تومان
19,430 تومان
(ناموجود)
  0%
بازوی کبابی مرغ 900 گرمی - پویا پروتئین
بازوی کبابی مرغ 900 گرمی - پویا پروتئین
10,620 تومان
10,620 تومان
10,620 تومان
(ناموجود)
  0%
جوجه چینی 900 گرمی - پویا پروتئین
جوجه چینی 900 گرمی - پویا پروتئین
15,570 تومان
15,570 تومان
15,570 تومان
(ناموجود)
  0%
شنیتسل با آرد 900 گرمی - پویا پروتئین
شنیتسل با آرد 900 گرمی - پویا پروتئین
15,100 تومان
15,100 تومان
15,100 تومان
(ناموجود)
  30%
میگو رگ گیری شده pd پاکت (60 51) 500 گرمی - شارین
میگو رگ گیری شده pd پاکت (60 51) 500 گرمی - شارین
40,800 تومان
40,800 تومان
28,560 تومان
(ناموجود)
  30%
میگو رگ گیری شده pd پاکت (90 71) 500 گرمی - شارین
میگو رگ گیری شده pd پاکت (90 71) 500 گرمی - شارین
36,500 تومان
36,500 تومان
25,550 تومان
(ناموجود)