وارد شوید
{{cart.KalaCount}}

شرح محصول: {{itCartItem.Name}}

تعداد: {{itCartItem.Qty}}

نهایی کردن خرید
FastMeata Logo

فروشگاه اینترنتی محصولات غذایی

1862

تلفن سفارش: 1862
سرویس 90 دقیقه
ارسال رایگان
ضمانت مرجوع
انتشار در:  
Telegram Icon
Whatsapp Icon
Facebook Icon
Twitter Icon
Google+ Icon
  10%
کنسرو لوبیا 420 گرمی - دلپذیر
کنسرو لوبیا 420 گرمی - دلپذیر
3,500 تومان
3,500 تومان
3,150 تومان
(ناموجود)
  10%
کنسرو لوبیا و قارچ 420 گرمی - دلپذیر
کنسرو لوبیا و قارچ 420 گرمی - دلپذیر
4,600 تومان
4,600 تومان
4,140 تومان
(ناموجود)
  10%
کنسرو مایه ماکارونی 400 گرمی - دلپذیر
کنسرو مایه ماکارونی 400 گرمی - دلپذیر
3,600 تومان
3,600 تومان
3,240 تومان
(ناموجود)
  10%
کنسرو نخود فرنگی 420 گرمی - دلپذیر
کنسرو نخود فرنگی 420 گرمی - دلپذیر
4,300 تومان
4,300 تومان
3,870 تومان
(ناموجود)
  10%
کنسرو عدسی 420 گرمی - دلپذیر
کنسرو عدسی 420 گرمی - دلپذیر
2,550 تومان
2,550 تومان
2,295 تومان
(ناموجود)
  25%
زیتون شور با هسته 680 گرمی - دلپذیر
زیتون شور با هسته 680 گرمی - دلپذیر
8,700 تومان
8,700 تومان
6,525 تومان
(ناموجود)
  10%
کنسرو ذرت 415 گرمی - دلپذیر
کنسرو ذرت 415 گرمی - دلپذیر
4,250 تومان
4,250 تومان
3,825 تومان
(ناموجود)
  25%
خیارشور ویژه 12 - دلپذیر
خیارشور ویژه 12 - دلپذیر
7,600 تومان
7,600 تومان
5,700 تومان
(ناموجود)
  10%
نخود فرنگی منجمد  - دکتر بیژن
نخود فرنگی منجمد - دکتر بیژن
5,100 تومان
5,100 تومان
4,590 تومان
(ناموجود)
  25%
سبزی پلو منجمد - دکتر بیژن
سبزی پلو منجمد - دکتر بیژن
4,000 تومان
4,000 تومان
3,000 تومان
(ناموجود)
  25%
سبزی کوکو منجمد - دکتر بیژن
سبزی کوکو منجمد - دکتر بیژن
4,000 تومان
4,000 تومان
3,000 تومان
(ناموجود)
  25%
سبزی آش منجمد - دکتر بیژن
سبزی آش منجمد - دکتر بیژن
4,000 تومان
4,000 تومان
3,000 تومان
(ناموجود)
  25%
سبزی اسفناج منجمد - دکتر بیژن
سبزی اسفناج منجمد - دکتر بیژن
4,000 تومان
4,000 تومان
3,000 تومان
(ناموجود)
  25%
سبزی شوید منجمد  - دکتر بیژن
سبزی شوید منجمد - دکتر بیژن
4,000 تومان
4,000 تومان
3,000 تومان
(ناموجود)
  25%
سبزی نعنا جعفری منجمد - دکتر بیژن
سبزی نعنا جعفری منجمد - دکتر بیژن
4,000 تومان
4,000 تومان
3,000 تومان
(ناموجود)
  25%
سبزی سوپ منجمد - دکتر بیژن
سبزی سوپ منجمد - دکتر بیژن
4,000 تومان
4,000 تومان
3,000 تومان
(ناموجود)
  25%
سبزی دلمه منجمد - دکتر بیژن
سبزی دلمه منجمد - دکتر بیژن
4,000 تومان
4,000 تومان
3,000 تومان
(ناموجود)
  25%
سبزی جعفری منجمد - دکتر بیژن
سبزی جعفری منجمد - دکتر بیژن
4,000 تومان
4,000 تومان
3,000 تومان
(ناموجود)
  25%
کرفس منجمد - دکتر بیژن
کرفس منجمد - دکتر بیژن
4,000 تومان
4,000 تومان
3,000 تومان
(ناموجود)
  10%
باقالا منجمد - دکتر بیژن
باقالا منجمد - دکتر بیژن
8,000 تومان
8,000 تومان
7,200 تومان
(ناموجود)
  10%
هویج مکعبی منجمد - دکتر بیژن
هویج مکعبی منجمد - دکتر بیژن
5,100 تومان
5,100 تومان
4,590 تومان
(ناموجود)
  10%
مخلوط صیفی جات منجمد - دکتر بیژن
مخلوط صیفی جات منجمد - دکتر بیژن
5,100 تومان
5,100 تومان
4,590 تومان
(ناموجود)
  10%
کنسرو تون با درب معمولی 180 گرمی - شیلانه
کنسرو تون با درب معمولی 180 گرمی - شیلانه
5,850 تومان
5,850 تومان
5,265 تومان
(ناموجود)
  10%
کنسرو تون با درب ایزی اپن 180 گرمی - شیلانه
کنسرو تون با درب ایزی اپن 180 گرمی - شیلانه
5,950 تومان
5,950 تومان
5,355 تومان
(ناموجود)