وارد شوید
{{cart.KalaCount}}

شرح محصول: {{itCartItem.Name}}

تعداد: {{itCartItem.Qty}}

نهایی کردن خرید
FastMeata Logo

فروشگاه اینترنتی محصولات غذایی

1862

تلفن سفارش: 1862
سرویس 90 دقیقه
ارسال رایگان
ضمانت مرجوع
انتشار در:  
Telegram Icon
Whatsapp Icon
Facebook Icon
Twitter Icon
Google+ Icon
  25%
سبزی پلو منجمد - دکتر بیژن
سبزی پلو منجمد - دکتر بیژن
4,000 تومان
4,000 تومان
3,000 تومان
(ناموجود)
  25%
سبزی کوکو منجمد - دکتر بیژن
سبزی کوکو منجمد - دکتر بیژن
4,000 تومان
4,000 تومان
3,000 تومان
(ناموجود)
  25%
سبزی آش منجمد - دکتر بیژن
سبزی آش منجمد - دکتر بیژن
4,000 تومان
4,000 تومان
3,000 تومان
(ناموجود)
  25%
سبزی اسفناج منجمد - دکتر بیژن
سبزی اسفناج منجمد - دکتر بیژن
4,000 تومان
4,000 تومان
3,000 تومان
(ناموجود)
  25%
سبزی شوید منجمد  - دکتر بیژن
سبزی شوید منجمد - دکتر بیژن
4,000 تومان
4,000 تومان
3,000 تومان
(ناموجود)
  25%
سبزی نعنا جعفری منجمد - دکتر بیژن
سبزی نعنا جعفری منجمد - دکتر بیژن
4,000 تومان
4,000 تومان
3,000 تومان
(ناموجود)
  25%
سبزی سوپ منجمد - دکتر بیژن
سبزی سوپ منجمد - دکتر بیژن
4,000 تومان
4,000 تومان
3,000 تومان
(ناموجود)
  25%
سبزی دلمه منجمد - دکتر بیژن
سبزی دلمه منجمد - دکتر بیژن
4,000 تومان
4,000 تومان
3,000 تومان
(ناموجود)
  25%
سبزی جعفری منجمد - دکتر بیژن
سبزی جعفری منجمد - دکتر بیژن
4,000 تومان
4,000 تومان
3,000 تومان
(ناموجود)
  25%
کرفس منجمد - دکتر بیژن
کرفس منجمد - دکتر بیژن
4,000 تومان
4,000 تومان
3,000 تومان
(ناموجود)
  25%
سبزی قورمه - کاله
سبزی قورمه - کاله
3,950 تومان
3,950 تومان
2,963 تومان
(ناموجود)
  25%
سبزی قورمه منجمد - دکتر بیژن
سبزی قورمه منجمد - دکتر بیژن
4,000 تومان
4,000 تومان
3,000 تومان
(ناموجود)