وارد شوید
{{cart.KalaCount}}

شرح محصول: {{itCartItem.Name}}

تعداد: {{itCartItem.Qty}}

نهایی کردن خرید
FastMeata Logo

فروشگاه اینترنتی محصولات غذایی

1862

تلفن سفارش: 1862
سرویس 90 دقیقه
ارسال رایگان
ضمانت مرجوع
انتشار در:  
Telegram Icon
Whatsapp Icon
Facebook Icon
Twitter Icon
Google+ Icon
  30%
میگو رگ گیری شده pd پاکت (60 51) 500 گرمی - شارین
میگو رگ گیری شده pd پاکت (60 51) 500 گرمی - شارین
40,800 تومان
40,800 تومان
28,560 تومان
(ناموجود)
  30%
میگو رگ گیری شده pd پاکت (90 71) 500 گرمی - شارین
میگو رگ گیری شده pd پاکت (90 71) 500 گرمی - شارین
36,500 تومان
36,500 تومان
25,550 تومان
(ناموجود)
  30%
میگو رگزده 800 گرمی (70 61) - مه پروتئین
میگو رگزده 800 گرمی (70 61) - مه پروتئین
60,600 تومان
60,600 تومان
42,420 تومان
(ناموجود)
  30%
میگو رگزده 800 گرمی (90 71) - مه پروتئین
میگو رگزده 800 گرمی (90 71) - مه پروتئین
58,600 تومان
58,600 تومان
41,020 تومان
(ناموجود)
  30%
میگو رگ گیری شده pd پاکت (70 61) 500 گرم - شارین
میگو رگ گیری شده pd پاکت (70 61) 500 گرم - شارین
38,000 تومان
38,000 تومان
26,600 تومان
(ناموجود)
  30%
میگو رگ گیری شده pd پاکت (50 41) 500 گرمی - شارین
میگو رگ گیری شده pd پاکت (50 41) 500 گرمی - شارین
43,900 تومان
43,900 تومان
30,730 تومان
(ناموجود)
  30%
میگو رگزده 400 گرمی (60 51) - مه پروتئین
میگو رگزده 400 گرمی (60 51) - مه پروتئین
32,900 تومان
32,900 تومان
23,030 تومان
(ناموجود)
  30%
میگو رگزده 400 گرمی (90 71) - مه پروتئین
میگو رگزده 400 گرمی (90 71) - مه پروتئین
29,500 تومان
29,500 تومان
20,650 تومان
(ناموجود)
  30%
میگو رگزده 800 گرمی (60 51) - مه پروتئین
میگو رگزده 800 گرمی (60 51) - مه پروتئین
65,400 تومان
65,400 تومان
45,780 تومان
(ناموجود)