وارد شوید
{{cart.KalaCount}}

شرح محصول: {{itCartItem.Name}}

تعداد: {{itCartItem.Qty}}

نهایی کردن خرید
FastMeata Logo

فروشگاه اینترنتی محصولات غذایی

1862

تلفن سفارش: 1862
سرویس 90 دقیقه
ارسال رایگان
ضمانت مرجوع
انتشار در:  
Telegram Icon
Whatsapp Icon
Facebook Icon
Twitter Icon
Google+ Icon
  0%
ران گوسفندی 1 کیلوگرمی - پویا پروتئین
ران گوسفندی 1 کیلوگرمی - پویا پروتئین
43,000 تومان
43,000 تومان
43,000 تومان
(ناموجود)
(ناموجود)
  0%
خورشتی گوسفندی - پویا پروتئین
خورشتی گوسفندی - پویا پروتئین
42,000 تومان
42,000 تومان
42,000 تومان
(ناموجود)
  0%
ران گوسفندی 1 کیلوگرمی - مهیا پروتئین
ران گوسفندی 1 کیلوگرمی - مهیا پروتئین
43,000 تومان
43,000 تومان
43,000 تومان
(ناموجود)
(ناموجود)
  0%
قیمه ای گوسفندی (ران) 500 گرمی - مهیا پروتئین
قیمه ای گوسفندی (ران) 500 گرمی - مهیا پروتئین
39,290 تومان
39,290 تومان
39,290 تومان
(ناموجود)
  0%
ماهیچه گوسفندی 1 کیلوگرمی - مهیا پروتئین
ماهیچه گوسفندی 1 کیلوگرمی - مهیا پروتئین
42,000 تومان
42,000 تومان
42,000 تومان
(ناموجود)
(ناموجود)
  0%
مخلوط گوسفندی 2 کیلوگرمی - پویا پروتئین
مخلوط گوسفندی 2 کیلوگرمی - پویا پروتئین
87,140 تومان
87,140 تومان
87,140 تومان
(ناموجود)
  0%
مخلوط گوسفندی 1 کیلوگرمی - پویا پروتئین
مخلوط گوسفندی 1 کیلوگرمی - پویا پروتئین
43,520 تومان
43,520 تومان
43,520 تومان
(ناموجود)
  0%
ماهیچه گوسفندی - پویا پروتئین
ماهیچه گوسفندی - پویا پروتئین
42,000 تومان
42,000 تومان
42,000 تومان
(ناموجود)