وارد شوید
{{cart.KalaCount}}

شرح محصول: {{itCartItem.Name}}

تعداد: {{itCartItem.Qty}}

نهایی کردن خرید
FastMeata Logo

فروشگاه اینترنتی محصولات غذایی

1862

تلفن سفارش: 1862
سرویس 90 دقیقه
ارسال رایگان
ضمانت مرجوع
انتشار در:  
Telegram Icon
Whatsapp Icon
Facebook Icon
Twitter Icon
Google+ Icon
  5%
ران مرغ بی پوست 1800 گرمی - پویا پروتئین
ران مرغ بی پوست 1800 گرمی - پویا پروتئین
17,840 تومان
17,840 تومان
16,948 تومان
(ناموجود)
  5%
سینه مرغ بی پوست 1800 گرمی - پویا پروتئین
سینه مرغ بی پوست 1800 گرمی - پویا پروتئین
19,640 تومان
19,640 تومان
18,658 تومان
(ناموجود)
  5%
ران و سینه مرغ بی پوست 1800 گرمی - پویا پروتئین
ران و سینه مرغ بی پوست 1800 گرمی - پویا پروتئین
18,680 تومان
18,680 تومان
17,746 تومان
(ناموجود)
  5%
مغز ران مرغ 1800 گرمی - پویا پروتئین
مغز ران مرغ 1800 گرمی - پویا پروتئین
20,890 تومان
20,890 تومان
19,846 تومان
(ناموجود)
  5%
ساق مرغ بی پوست 1800 گرمی - پویا پروتئین
ساق مرغ بی پوست 1800 گرمی - پویا پروتئین
20,720 تومان
20,720 تومان
19,684 تومان
(ناموجود)
  5%
مرغ خرد شده بی پوست 1800 گرمی - پویا پروتئین
مرغ خرد شده بی پوست 1800 گرمی - پویا پروتئین
17,590 تومان
17,590 تومان
16,711 تومان
(ناموجود)
  5%
ران مرغ بی پوست 1800 گرمی - مهیا پروتئین
ران مرغ بی پوست 1800 گرمی - مهیا پروتئین
17,840 تومان
17,840 تومان
16,948 تومان
(ناموجود)
  5%
ران و سینه مرغ بی پوست 1800 گرمی - مهیا پروتئین
ران و سینه مرغ بی پوست 1800 گرمی - مهیا پروتئین
18,680 تومان
18,680 تومان
17,746 تومان
(ناموجود)
  5%
سینه مرغ بی پوست 1800 گرمی - مهیا پروتئین
سینه مرغ بی پوست 1800 گرمی - مهیا پروتئین
19,640 تومان
19,640 تومان
18,658 تومان
(ناموجود)
  5%
مغز ران مرغ 1800 گرمی - مهیا پروتئین
مغز ران مرغ 1800 گرمی - مهیا پروتئین
20,890 تومان
20,890 تومان
19,846 تومان
(ناموجود)
  5%
سینه مرغ بی استخوان 1800 گرمی - پویا پروتئین
سینه مرغ بی استخوان 1800 گرمی - پویا پروتئین
29,290 تومان
29,290 تومان
27,826 تومان
(ناموجود)
  5%
جوجه کباب سینه بدون استخوان 800 گرمی - مارین
جوجه کباب سینه بدون استخوان 800 گرمی - مارین
19,750 تومان
19,750 تومان
18,763 تومان
(ناموجود)
  5%
پاچینی مرغ 900 گرمی - پویا پروتئین
پاچینی مرغ 900 گرمی - پویا پروتئین
10,750 تومان
10,750 تومان
10,213 تومان
(ناموجود)
  5%
فیله مرغ سوخاری شده 900 گرمی - پویا پروتئین
فیله مرغ سوخاری شده 900 گرمی - پویا پروتئین
13,520 تومان
13,520 تومان
12,844 تومان
(ناموجود)
  5%
شنیتسل مرغ ساده 900 گرمی - مهیا پروتئین
شنیتسل مرغ ساده 900 گرمی - مهیا پروتئین
13,480 تومان
13,480 تومان
12,806 تومان
(ناموجود)
  5%
فیله مرغ ساده 900 گرمی - مهیا پروتئین
فیله مرغ ساده 900 گرمی - مهیا پروتئین
15,690 تومان
15,690 تومان
14,906 تومان
(ناموجود)
  5%
فیله مرغ ساده 900 گرمی - پویا پروتئین
فیله مرغ ساده 900 گرمی - پویا پروتئین
15,690 تومان
15,690 تومان
14,906 تومان
(ناموجود)
  5%
جوجه ساده 900 گرمی - پویا پروتئین
جوجه ساده 900 گرمی - پویا پروتئین
14,340 تومان
14,340 تومان
13,623 تومان
(ناموجود)
  5%
شنیتسل مرغ ساده 900 گرمی - پویا پروتئین
شنیتسل مرغ ساده 900 گرمی - پویا پروتئین
13,480 تومان
13,480 تومان
12,806 تومان
(ناموجود)
  5%
بازوی ساده مرغ 900 گرمی - پویا پروتئین
بازوی ساده مرغ 900 گرمی - پویا پروتئین
7,430 تومان
7,430 تومان
7,059 تومان
(ناموجود)
  5%
بال و بازوی ساده مرغ 900 گرمی - پویا پروتئین
(ناموجود)
  5%
جوجه کباب زعفرانی 900 گرمی - پویا پروتئین
جوجه کباب زعفرانی 900 گرمی - پویا پروتئین
17,350 تومان
17,350 تومان
16,483 تومان
(ناموجود)
  5%
بازوی کبابی مرغ 900 گرمی - پویا پروتئین
بازوی کبابی مرغ 900 گرمی - پویا پروتئین
9,490 تومان
9,490 تومان
9,016 تومان
(ناموجود)
  5%
جوجه چینی 900 گرمی - پویا پروتئین
جوجه چینی 900 گرمی - پویا پروتئین
13,910 تومان
13,910 تومان
13,215 تومان
(ناموجود)