وارد شوید
{{cart.KalaCount}}

شرح محصول: {{itCartItem.Name}}

تعداد: {{itCartItem.Qty}}

نهایی کردن خرید
FastMeata Logo

فروشگاه اینترنتی محصولات غذایی

1862

021-41993           

تلفن سفارش: 1862

پیش نمایش

انتخاب روش تحویل

انتخاب روش پرداخت

سبد خرید شما در Fastmeata
تعدادی از کالاهای انتخابی شما دارای موجودی کافی نیست! تعداد کالا(ها)ی {{editedKalaNames}} بر اساس موجودی تنظیم شد. کالا(ها)ی {{deletedKalaNames}} به دلیل عدم موجودی از سبد خرید شما حذف گردید.
اقلامی که با رنگ سبز مشخص شده اند جزء سبد کالای شما می باشند و هر تغییری در تعداد، برای تمام آنها اعمال خواهد شد. همچنین در صورت حذف یکی از این اقلام، تمام سبد کالا حذف خواهد شد
شرح محصول : {{itCartItem.Name}} تعداد :
قیمت واحد : {{(itCartItem.UnitPrice/10)| number : 0}}

قیمت کل : {{((itCartItem.TotalPrice + itCartItem.Discount)/10)| number : 0}}

تخفیف : {{(itCartItem.Discount/10)| number : 0}}

------------

قیمت کل : {{(itCartItem.TotalPrice/10)| number : 0}}

حذف :
جمع کل خرید شما: {{(cart.TotalPrice+cart.Discount+cart.GiftUsedPrice+cart.MoarrefUsedPrice)/10| number : 0}} تومان
مجموع تخفیف: {{(cart.Discount/10)| number : 0}} تومان
سود مشارکت: {{(cart.GiftUsedPrice/10)| number : 0}} تومان
هدیه معرفی مشتری: {{numberWithCommas(cart.MoarrefUsedPrice/10)}} تومان
مبلغ قابل پرداخت: {{(cart.TotalPrice/10)| number : 0}} تومان