وارد شوید
سبد خرید {{cart.KalaCount}}

شرح محصول: {{itCartItem.Name}}

تعداد: {{itCartItem.Qty}}

نهایی کردن خرید
فروشگاه اینترنتی مواد غذایی
Tel icon
کیک

کیک

چند نکته در رابطه با پخت کیک که می تواند باعث بهتر شدن آن شود.

پف نکردن کیک:

 

چسبنده بودن روی کیک:

 

کیک نم دارد:

 

گنبدی شدن و ترک خوردن کیک (بالا آمدن قسمت وسط کیک):

 

کیک نامتقارن شده (رویه کج یا شیبدار شده):

 

کیک سوخته اما وسط آن پخته نشده:

 

سفت شدن کیک:خوشرنگ نبودن کیک (تیرگی آن):

 

حالت چسبندگی کیک:

 

کیک به قالب چسبیده و به سختی جدا میشود:

 

خرده خرده شدن کیک:

 

بیرون زدن کیک از قالب:

 

چسبناک بودن داخل کیک:*منبع : sooran.com