وارد شوید
{{cart.KalaCount}}

شرح محصول: {{itCartItem.Name}}

تعداد: {{itCartItem.Qty}}

نهایی کردن خرید
FastMeata Logo

فروشگاه اینترنتی محصولات غذایی

1862

021-41993           

تلفن سفارش: 1862
سرویس 90 دقیقه
ارسال رایگان
ضمانت مرجوع
انتشار در:  
Telegram Icon
Whatsapp Icon
Facebook Icon
Twitter Icon
Google+ Icon
  0%
ران گوسفندی 1 کیلوگرمی - پویا پروتئین
ران گوسفندی 1 کیلوگرمی - پویا پروتئین
43,000 تومان
43,000 تومان
43,000 تومان
(ناموجود)
(ناموجود)
  0%
خورشتی گوسفندی - پویا پروتئین
خورشتی گوسفندی - پویا پروتئین
42,000 تومان
42,000 تومان
42,000 تومان
(ناموجود)
  0%
ران گوساله 1 کیلوگرمی - پویا پروتئین
ران گوساله 1 کیلوگرمی - پویا پروتئین
47,650 تومان
47,650 تومان
47,650 تومان
(ناموجود)
  0%
خورشتی گوساله 800 گرمی - پویا پروتئین
خورشتی گوساله 800 گرمی - پویا پروتئین
42,880 تومان
42,880 تومان
42,880 تومان
(ناموجود)
  0%
مغز ران مرغ 1800 گرمی - پویا پروتئین
مغز ران مرغ 1800 گرمی - پویا پروتئین
25,520 تومان
25,520 تومان
25,520 تومان
(ناموجود)
  0%
ساق مرغ بی پوست 1800 گرمی - پویا پروتئین
ساق مرغ بی پوست 1800 گرمی - پویا پروتئین
25,330 تومان
25,330 تومان
25,330 تومان
(ناموجود)
  0%
راسته گوساله - پویا پروتئین
راسته گوساله - پویا پروتئین
51,500 تومان
51,500 تومان
51,500 تومان
(ناموجود)
  0%
چرخکرده گوساله - پویا پروتئین
چرخکرده گوساله - پویا پروتئین
33,410 تومان
33,410 تومان
33,410 تومان
(ناموجود)
  0%
چرخکرده مخلوط - پویا پروتئین
چرخکرده مخلوط - پویا پروتئین
34,650 تومان
34,650 تومان
34,650 تومان
(ناموجود)
  0%
ران مرغ بی پوست 1800 گرمی - پویا پروتئین
ران مرغ بی پوست 1800 گرمی - پویا پروتئین
21,800 تومان
21,800 تومان
21,800 تومان
(ناموجود)
  0%
سینه مرغ بی پوست 1800 گرمی - پویا پروتئین
سینه مرغ بی پوست 1800 گرمی - پویا پروتئین
24,000 تومان
24,000 تومان
24,000 تومان
(ناموجود)
(ناموجود)
  0%
فیله هوکی 700 گرمی - مه پروتئین
فیله هوکی 700 گرمی - مه پروتئین
18,800 تومان
18,800 تومان
18,800 تومان
(ناموجود)
  5%
فیله شوریده جنوب 700 گرمی - مه پروتئین
فیله شوریده جنوب 700 گرمی - مه پروتئین
35,000 تومان
35,000 تومان
33,250 تومان
(ناموجود)
  5%
میگو رگزده 800 گرمی (70 61) - مه پروتئین
میگو رگزده 800 گرمی (70 61) - مه پروتئین
60,600 تومان
60,600 تومان
57,570 تومان
(ناموجود)
  5%
میگو رگزده 800 گرمی (90 71) - مه پروتئین
میگو رگزده 800 گرمی (90 71) - مه پروتئین
58,600 تومان
58,600 تومان
55,670 تومان
(ناموجود)
  0%
تخم  بلدرچین - راگا پروتئین جهان
تخم بلدرچین - راگا پروتئین جهان
3,000 تومان
3,000 تومان
3,000 تومان
(ناموجود)
  10%
ساندویچ سفیده تخم مرغ تلاویچ 170 گرمی - تلاونگ
(ناموجود)
  10%
سفیده تخم مرغ تلارول 200 گرمی - تلاونگ
سفیده تخم مرغ تلارول 200 گرمی - تلاونگ
3,500 تومان
3,500 تومان
3,150 تومان
(ناموجود)
  0%
تخم مرغ 6 عددی - تلاونگ
تخم مرغ 6 عددی - تلاونگ
4,380 تومان
4,380 تومان
4,380 تومان
(ناموجود)
  0%
تخم مرغ 9 عددی - تلاونگ
تخم مرغ 9 عددی - تلاونگ
6,570 تومان
6,570 تومان
6,570 تومان
(ناموجود)
  0%
تخم مرغ 15 عددی - تلاونگ
تخم مرغ 15 عددی - تلاونگ
10,950 تومان
10,950 تومان
10,950 تومان
(ناموجود)
  5%
تخم مرغ شیرینگ 20 عددی - تلاونگ
تخم مرغ شیرینگ 20 عددی - تلاونگ
12,600 تومان
12,600 تومان
11,970 تومان
(ناموجود)