وارد شوید
{{cart.KalaCount}}

شرح محصول: {{itCartItem.Name}}

تعداد: {{itCartItem.Qty}}

نهایی کردن خرید
FastMeata Logo

فروشگاه اینترنتی محصولات غذایی

1862

021-41993           

تلفن سفارش: 1862
سرویس 90 دقیقه
ارسال رایگان
ضمانت مرجوع
انتشار در:  
Telegram Icon
Whatsapp Icon
Facebook Icon
Twitter Icon
Google+ Icon
  0%
برنج طارم ممتاز معطر 2.26 کیلوگرمی - گلستان
برنج طارم ممتاز معطر 2.26 کیلوگرمی - گلستان
38,300 تومان
38,300 تومان
38,300 تومان
(ناموجود)
  0%
برنج طارم ممتاز معطر 4.5 کیلوگرمی - گلستان
برنج طارم ممتاز معطر 4.5 کیلوگرمی - گلستان
76,050 تومان
76,050 تومان
76,050 تومان
(ناموجود)
  0%
برنج طارم ممتاز معطر 10 کیلوگرمی - گلستان
برنج طارم ممتاز معطر 10 کیلوگرمی - گلستان
169,000 تومان
169,000 تومان
169,000 تومان
(ناموجود)
  0%
برنج دم سیاه استخوانی 10 کیلویی - آقاجانیان
برنج دم سیاه استخوانی 10 کیلویی - آقاجانیان
153,800 تومان
153,800 تومان
153,800 تومان
(ناموجود)
  0%
برنج صدری هاشمی 10 کیلویی - آقاجانیان
برنج صدری هاشمی 10 کیلویی - آقاجانیان
154,200 تومان
154,200 تومان
154,200 تومان
(ناموجود)
  0%
برنج صدری هاشمی 5 کیلویی - آقاجانیان
برنج صدری هاشمی 5 کیلویی - آقاجانیان
77,500 تومان
77,500 تومان
77,500 تومان
(ناموجود)
  0%
برنج دم سیاه استخوانی 5 کیلویی - آقاجانیان
برنج دم سیاه استخوانی 5 کیلویی - آقاجانیان
77,300 تومان
77,300 تومان
77,300 تومان
(ناموجود)
  0%
برنج نیم‌ دانه عطری هاشمی 10 کیلویی - آقاجانیان
(ناموجود)
  0%
برنج طارم محلی معطر فریدون کار 5 کیلوگرمی - برتر
(ناموجود)
  0%
برنج هاشمی آستانه 5 کیلوگرمی - برتر
برنج هاشمی آستانه 5 کیلوگرمی - برتر
71,000 تومان
71,000 تومان
71,000 تومان
(ناموجود)