وارد شوید
{{cart.KalaCount}}

شرح محصول: {{itCartItem.Name}}

تعداد: {{itCartItem.Qty}}

نهایی کردن خرید
FastMeata Logo

فروشگاه اینترنتی محصولات غذایی

1862

021-41993           

تلفن سفارش: 1862
سرویس 90 دقیقه
ارسال رایگان
ضمانت مرجوع
انتشار در:  
Telegram Icon
Whatsapp Icon
Facebook Icon
Twitter Icon
Google+ Icon
  15%
سبزی پلو منجمد - دکتر بیژن
سبزی پلو منجمد - دکتر بیژن
4,000 تومان
4,000 تومان
3,400 تومان
(ناموجود)
  15%
سبزی کوکو منجمد - دکتر بیژن
سبزی کوکو منجمد - دکتر بیژن
4,000 تومان
4,000 تومان
3,400 تومان
(ناموجود)
  15%
سبزی آش منجمد - دکتر بیژن
سبزی آش منجمد - دکتر بیژن
4,000 تومان
4,000 تومان
3,400 تومان
(ناموجود)
  15%
سبزی اسفناج منجمد - دکتر بیژن
سبزی اسفناج منجمد - دکتر بیژن
4,000 تومان
4,000 تومان
3,400 تومان
(ناموجود)
  15%
سبزی شوید منجمد  - دکتر بیژن
سبزی شوید منجمد - دکتر بیژن
4,000 تومان
4,000 تومان
3,400 تومان
(ناموجود)
  15%
سبزی نعنا جعفری منجمد - دکتر بیژن
سبزی نعنا جعفری منجمد - دکتر بیژن
4,000 تومان
4,000 تومان
3,400 تومان
(ناموجود)
  15%
سبزی سوپ منجمد - دکتر بیژن
سبزی سوپ منجمد - دکتر بیژن
4,000 تومان
4,000 تومان
3,400 تومان
(ناموجود)
  15%
سبزی دلمه منجمد - دکتر بیژن
سبزی دلمه منجمد - دکتر بیژن
4,000 تومان
4,000 تومان
3,400 تومان
(ناموجود)
  15%
سبزی جعفری منجمد - دکتر بیژن
سبزی جعفری منجمد - دکتر بیژن
4,000 تومان
4,000 تومان
3,400 تومان
(ناموجود)
  15%
کرفس منجمد - دکتر بیژن
کرفس منجمد - دکتر بیژن
4,000 تومان
4,000 تومان
3,400 تومان
(ناموجود)
  15%
سبزی قورمه - کاله
سبزی قورمه - کاله
3,950 تومان
3,950 تومان
3,358 تومان
(ناموجود)
  0%
آلبالو بدون هسته منجمد 450 گرمی - سرد و تازه
آلبالو بدون هسته منجمد 450 گرمی - سرد و تازه
15,500 تومان
15,500 تومان
15,500 تومان
(ناموجود)
  0%
سبزی آش منجمد 400 گرمی - سرد و تازه
سبزی آش منجمد 400 گرمی - سرد و تازه
3,850 تومان
3,850 تومان
3,850 تومان
(ناموجود)
  0%
سبزی پلو منجمد 400 گرمی - سرد و تازه
سبزی پلو منجمد 400 گرمی - سرد و تازه
3,850 تومان
3,850 تومان
3,850 تومان
(ناموجود)
  0%
سبزی سوپ منجمد 400 گرمی - سرد و تازه
سبزی سوپ منجمد 400 گرمی - سرد و تازه
3,850 تومان
3,850 تومان
3,850 تومان
(ناموجود)
  0%
سبزی قورمه منجمد 400 گرمی - سرد و تازه
سبزی قورمه منجمد 400 گرمی - سرد و تازه
3,850 تومان
3,850 تومان
3,850 تومان
(ناموجود)
  0%
سبزی كوفته منجمد 400 گرمی - سرد و تازه
(ناموجود)
  0%
سبزی كوكو منجمد 400 گرمی - سرد و تازه
سبزی كوكو منجمد 400 گرمی - سرد و تازه
3,850 تومان
3,850 تومان
3,850 تومان
(ناموجود)
(ناموجود)
  0%
كرفس منجمد 450 گرمی - سرد و تازه
كرفس منجمد 450 گرمی - سرد و تازه
0 تومان
0 تومان
0 تومان
(ناموجود)
  15%
سبزی قورمه منجمد - دکتر بیژن
سبزی قورمه منجمد - دکتر بیژن
4,000 تومان
4,000 تومان
3,400 تومان
(ناموجود)