وارد شوید
{{cart.KalaCount}}

شرح محصول: {{itCartItem.Name}}

تعداد: {{itCartItem.Qty}}

نهایی کردن خرید
FastMeata Logo

فروشگاه اینترنتی محصولات غذایی

1862

021-41993           

تلفن سفارش: 1862
سرویس 90 دقیقه
ارسال رایگان
ضمانت مرجوع
انتشار در:  
Telegram Icon
Whatsapp Icon
Facebook Icon
Twitter Icon
Google+ Icon
  10%
سوپ نیمه آماده جو - گلها
سوپ نیمه آماده جو - گلها
2,500 تومان
2,500 تومان
2,250 تومان
(ناموجود)
  10%
سوپ نیمه آماده قارچ - گلها
سوپ نیمه آماده قارچ - گلها
2,500 تومان
2,500 تومان
2,250 تومان
(ناموجود)
  10%
سوپ نیمه آماده سبزیجات - گلها
سوپ نیمه آماده سبزیجات - گلها
2,500 تومان
2,500 تومان
2,250 تومان
(ناموجود)
  10%
سوپ نیمه آماده ورمیشل - گلها
سوپ نیمه آماده ورمیشل - گلها
2,500 تومان
2,500 تومان
2,250 تومان
(ناموجود)
  0%
سوپ جو 68 گرمی - الیت
سوپ جو 68 گرمی - الیت
2,700 تومان
2,700 تومان
2,700 تومان
(ناموجود)
  0%
سوپ جو و قارچ 65 گرمی - الیت
سوپ جو و قارچ 65 گرمی - الیت
2,700 تومان
2,700 تومان
2,700 تومان
(ناموجود)
  0%
سوپ جو و گوجه فرنگی 65 گرمی - الیت
سوپ جو و گوجه فرنگی 65 گرمی - الیت
2,700 تومان
2,700 تومان
2,700 تومان
(ناموجود)
  0%
سوپ سبزیجات 65 گرمی - الیت
سوپ سبزیجات 65 گرمی - الیت
2,700 تومان
2,700 تومان
2,700 تومان
(ناموجود)
  0%
سوپ قارچ 61 گرمی - الیت
سوپ قارچ 61 گرمی - الیت
2,700 تومان
2,700 تومان
2,700 تومان
(ناموجود)
  0%
سوپ مرغ 61 گرمی - الیت
سوپ مرغ 61 گرمی - الیت
2,700 تومان
2,700 تومان
2,700 تومان
(ناموجود)
  0%
سوپ مرغ و ذرت 65 گرمی - الیت
سوپ مرغ و ذرت 65 گرمی - الیت
2,700 تومان
2,700 تومان
2,700 تومان
(ناموجود)
  0%
سوپ مرغ و ورمیشل 65 گرمی - الیت
سوپ مرغ و ورمیشل 65 گرمی - الیت
2,700 تومان
2,700 تومان
2,700 تومان
(ناموجود)