وارد شوید
{{cart.KalaCount}}

شرح محصول: {{itCartItem.Name}}

تعداد: {{itCartItem.Qty}}

نهایی کردن خرید
FastMeata Logo

فروشگاه اینترنتی محصولات غذایی

1862

021-41993           

تلفن سفارش: 1862
سرویس 90 دقیقه
ارسال رایگان
ضمانت مرجوع
انتشار در:  
Telegram Icon
Whatsapp Icon
Facebook Icon
Twitter Icon
Google+ Icon
  0%
روغن آفتابگردان 810 گرمی - فامیلا
روغن آفتابگردان 810 گرمی - فامیلا
5,300 تومان
5,300 تومان
5,300 تومان
(ناموجود)
  0%
روغن آفتابگردان 1350 گرمی - فامیلا
روغن آفتابگردان 1350 گرمی - فامیلا
8,650 تومان
8,650 تومان
8,650 تومان
(ناموجود)
  0%
روغن ذرت 675 گرمی - فامیلا
روغن ذرت 675 گرمی - فامیلا
7,900 تومان
7,900 تومان
7,900 تومان
(ناموجود)
  0%
روغن ذرت 1650 گرمی - فامیلا
روغن ذرت 1650 گرمی - فامیلا
18,450 تومان
18,450 تومان
18,450 تومان
(ناموجود)
  0%
روغن سرخ کردنی بدون پالم 810 گرمی - فامیلا
روغن سرخ کردنی بدون پالم 810 گرمی - فامیلا
5,150 تومان
5,150 تومان
5,150 تومان
(ناموجود)
  0%
روغن سرخ کردنی 1350 گرمی - فامیلا
روغن سرخ کردنی 1350 گرمی - فامیلا
7,100 تومان
7,100 تومان
7,100 تومان
(ناموجود)
  0%
روغن سرخ کردنی 2250 گرمی - فامیلا
روغن سرخ کردنی 2250 گرمی - فامیلا
12,700 تومان
12,700 تومان
12,700 تومان
(ناموجود)
  0%
روغن کلزا 810 گرمی - فامیلا
روغن کلزا 810 گرمی - فامیلا
5,300 تومان
5,300 تومان
5,300 تومان
(ناموجود)
  0%
برنج 1121 باسماتی 10 کیلوگرمی - 21
برنج 1121 باسماتی 10 کیلوگرمی - 21
54,650 تومان
54,650 تومان
54,650 تومان
(ناموجود)
  0%
عدس 900 گرمی - خشکپاک
عدس 900 گرمی - خشکپاک
11,980 تومان
11,980 تومان
11,980 تومان
(ناموجود)
  0%
لپه 900 گرمی - خشکپاک
لپه 900 گرمی - خشکپاک
13,900 تومان
13,900 تومان
13,900 تومان
(ناموجود)
  0%
لوبیا قرمز جگری 900 گرمی - خشکپاک
لوبیا قرمز جگری 900 گرمی - خشکپاک
12,900 تومان
12,900 تومان
12,900 تومان
(ناموجود)
  0%
لوبیا چشم بلبلی 900 گرمی - خشکپاک
لوبیا چشم بلبلی 900 گرمی - خشکپاک
11,950 تومان
11,950 تومان
11,950 تومان
(ناموجود)
  0%
لوبیا چیتی 900 گرمی - خشکپاک
لوبیا چیتی 900 گرمی - خشکپاک
16,800 تومان
16,800 تومان
16,800 تومان
(ناموجود)
  0%
ماش 900 گرمی - خشکپاک
ماش 900 گرمی - خشکپاک
12,700 تومان
12,700 تومان
12,700 تومان
(ناموجود)
  0%
نخود 900 گرمی - خشکپاک
نخود 900 گرمی - خشکپاک
13,900 تومان
13,900 تومان
13,900 تومان
(ناموجود)
  0%
نخود لوبیا مخلوط 900 گرمی - خشکپاک
نخود لوبیا مخلوط 900 گرمی - خشکپاک
12,700 تومان
12,700 تومان
12,700 تومان
(ناموجود)
  0%
شکر سفید 900 گرمی - پردیس
شکر سفید 900 گرمی - پردیس
3,500 تومان
3,500 تومان
3,500 تومان
(ناموجود)
  0%
رب گوجه فرنگی قوطی 800 گرمی - دلپذیر
رب گوجه فرنگی قوطی 800 گرمی - دلپذیر
5,600 تومان
5,600 تومان
5,600 تومان
(ناموجود)
  0%
برنج طارم ممتاز معطر 2.26 کیلوگرمی - گلستان
برنج طارم ممتاز معطر 2.26 کیلوگرمی - گلستان
38,300 تومان
38,300 تومان
38,300 تومان
(ناموجود)
  0%
برنج طارم ممتاز معطر 4.5 کیلوگرمی - گلستان
برنج طارم ممتاز معطر 4.5 کیلوگرمی - گلستان
76,050 تومان
76,050 تومان
76,050 تومان
(ناموجود)
  0%
برنج طارم ممتاز معطر 10 کیلوگرمی - گلستان
برنج طارم ممتاز معطر 10 کیلوگرمی - گلستان
169,000 تومان
169,000 تومان
169,000 تومان
(ناموجود)
  0%
روغن آفتابگردان 810 گرمی - اویلا
روغن آفتابگردان 810 گرمی - اویلا
5,300 تومان
5,300 تومان
5,300 تومان
(ناموجود)
  0%
روغن آفتابگردان 1350 گرمی - اویلا
روغن آفتابگردان 1350 گرمی - اویلا
8,650 تومان
8,650 تومان
8,650 تومان
(ناموجود)