وارد شوید
{{cart.KalaCount}}

شرح محصول: {{itCartItem.Name}}

تعداد: {{itCartItem.Qty}}

نهایی کردن خرید
FastMeata Logo

فروشگاه اینترنتی محصولات غذایی

1862

021-41993           

تلفن سفارش: 1862
سرویس 90 دقیقه
ارسال رایگان
ضمانت مرجوع
انتشار در:  
Telegram Icon
Whatsapp Icon
Facebook Icon
Twitter Icon
Google+ Icon
  0%
ماکارونی فرمی تورتیلیونی 500 گرمی - تک ماکارون
(ناموجود)
  0%
ماکارونی فرمی پروانه ای 500 گرمی - تک ماکارون
(ناموجود)
  0%
ماکارونی پپکولی 500 گرمی - زر ماکارون
ماکارونی پپکولی 500 گرمی - زر ماکارون
2,100 تومان
2,100 تومان
2,100 تومان
(ناموجود)
  0%
ماکارونی رشته‌ای 1.5 500 گرمی - زر ماکارون
ماکارونی رشته‌ای 1.5 500 گرمی - زر ماکارون
2,000 تومان
2,000 تومان
2,000 تومان
(ناموجود)
(ناموجود)
  0%
ماکارونی رشته‌ای 1.7 500 گرمی - زر ماکارون
ماکارونی رشته‌ای 1.7 500 گرمی - زر ماکارون
2,000 تومان
2,000 تومان
2,000 تومان
(ناموجود)
(ناموجود)
  0%
اسپاگتی 1.4 با آرد سمولینا 700 گرمی - تک ماکارون
(ناموجود)
  0%
اسپاگتی 1.7 با آرد سمولینا 700 گرمی - تک ماکارون
(ناموجود)
  0%
اسپاگتی 1.5 پروبیوتیک 500 گرمی - تک ماکارون
اسپاگتی 1.5 پروبیوتیک 500 گرمی - تک ماکارون
2,250 تومان
2,250 تومان
2,250 تومان
(ناموجود)
  0%
ماکارونی فرمی پروانه 500 گرمی - زر ماکارون
ماکارونی فرمی پروانه 500 گرمی - زر ماکارون
2,200 تومان
2,200 تومان
2,200 تومان
(ناموجود)
  0%
ماکارونی فرمی فیدلی 500 گرمی - زر ماکارون
ماکارونی فرمی فیدلی 500 گرمی - زر ماکارون
2,100 تومان
2,100 تومان
2,100 تومان
(ناموجود)
  0%
ماکارونی فرمی جامبو شلز 500 گرمی - زر ماکارون
(ناموجود)
  0%
ماکارونی شلز سبزیجات 500 گرمی - تک ماکارون
ماکارونی شلز سبزیجات 500 گرمی - تک ماکارون
2,300 تومان
2,300 تومان
2,300 تومان
(ناموجود)
  0%
ماکارونی فرمی گراندی 500 گرمی - تک ماکارون
ماکارونی فرمی گراندی 500 گرمی - تک ماکارون
2,100 تومان
2,100 تومان
2,100 تومان
(ناموجود)
  0%
اسپاگتی 1.5 سبوس دار 700 گرمی - تک ماکارون
اسپاگتی 1.5 سبوس دار 700 گرمی - تک ماکارون
2,700 تومان
2,700 تومان
2,700 تومان
(ناموجود)
  0%
اسپاگتی 1.5 700 گرمی - زر ماکارون
اسپاگتی 1.5 700 گرمی - زر ماکارون
2,700 تومان
2,700 تومان
2,700 تومان
(ناموجود)
  0%
اسپاگتی 1.5 سبوس دار 700 گرمی - زر ماکارون
اسپاگتی 1.5 سبوس دار 700 گرمی - زر ماکارون
2,700 تومان
2,700 تومان
2,700 تومان
(ناموجود)
  0%
اسپاگتی 1.7  500 گرمی - زر ماکارون
اسپاگتی 1.7 500 گرمی - زر ماکارون
2,000 تومان
2,000 تومان
2,000 تومان
(ناموجود)
  0%
ماکارونی فرمی گراندی 500 گرمی - زر ماکارون
ماکارونی فرمی گراندی 500 گرمی - زر ماکارون
2,100 تومان
2,100 تومان
2,100 تومان
(ناموجود)
  0%
اسپاگتی 1.4  500 گرمی - تک ماکارون
اسپاگتی 1.4 500 گرمی - تک ماکارون
2,100 تومان
2,100 تومان
2,100 تومان
(ناموجود)
  0%
اسپاگتی 1.7  500 گرمی - تک ماکارون
اسپاگتی 1.7 500 گرمی - تک ماکارون
2,100 تومان
2,100 تومان
2,100 تومان
(ناموجود)
  0%
اسپاگتی 1.7 سبوس دار 700 گرمی - تک ماکارون
اسپاگتی 1.7 سبوس دار 700 گرمی - تک ماکارون
2,700 تومان
2,700 تومان
2,700 تومان
(ناموجود)
  0%
ماکارونی شلز 500 گرمی - زر ماکارون
ماکارونی شلز 500 گرمی - زر ماکارون
2,100 تومان
2,100 تومان
2,100 تومان
(ناموجود)