وارد شوید
{{cart.KalaCount}}

شرح محصول: {{itCartItem.Name}}

تعداد: {{itCartItem.Qty}}

نهایی کردن خرید
FastMeata Logo

فروشگاه اینترنتی محصولات غذایی

1862

021-41993           

تلفن سفارش: 1862
سرویس 90 دقیقه
ارسال رایگان
ضمانت مرجوع
انتشار در:  
Telegram Icon
Whatsapp Icon
Facebook Icon
Twitter Icon
Google+ Icon
  10%
ناگت مرغ پخته - کاله
ناگت مرغ پخته - کاله
9,300 تومان
9,300 تومان
8,370 تومان
(ناموجود)
  10%
ناگت مرغ 250 گرمی - ب آ
ناگت مرغ 250 گرمی - ب آ
7,620 تومان
7,620 تومان
6,858 تومان
(ناموجود)
  10%
ناگت مرغ 450 گرمی - ب آ
ناگت مرغ 450 گرمی - ب آ
13,190 تومان
13,190 تومان
11,871 تومان
(ناموجود)
  10%
ناگت مرغ و پنیر 250 گرمی - ب آ
ناگت مرغ و پنیر 250 گرمی - ب آ
8,280 تومان
8,280 تومان
7,452 تومان
(ناموجود)
  10%
ناگت مرغ و قارچ 250 گرمی - ب آ
ناگت مرغ و قارچ 250 گرمی - ب آ
7,900 تومان
7,900 تومان
7,110 تومان
(ناموجود)
  10%
ناگت مرغ و قارچ 250 گرمی - مارین
ناگت مرغ و قارچ 250 گرمی - مارین
7,500 تومان
7,500 تومان
6,750 تومان
(ناموجود)
  10%
ناگت نیمه پخته مرغ 500 گرمی - مارین
ناگت نیمه پخته مرغ 500 گرمی - مارین
13,750 تومان
13,750 تومان
12,375 تومان
(ناموجود)
  10%
ناگت مرغ 250 گرمی - مارین
ناگت مرغ 250 گرمی - مارین
7,500 تومان
7,500 تومان
6,750 تومان
(ناموجود)
  10%
ناگت مرغ 1 کیلوگرمی - هایزم
ناگت مرغ 1 کیلوگرمی - هایزم
22,500 تومان
22,500 تومان
20,250 تومان
(ناموجود)
  10%
ناگت مرغ 250 گرمی - هایزم
ناگت مرغ 250 گرمی - هایزم
7,900 تومان
7,900 تومان
7,110 تومان
(ناموجود)
  10%
ناگت میگو 250 گرمی - هایزم
ناگت میگو 250 گرمی - هایزم
9,000 تومان
9,000 تومان
8,100 تومان
(ناموجود)