وارد شوید
{{cart.KalaCount}}

شرح محصول: {{itCartItem.Name}}

تعداد: {{itCartItem.Qty}}

نهایی کردن خرید
FastMeata Logo

فروشگاه اینترنتی محصولات غذایی

1862

021-41993           

تلفن سفارش: 1862
سرویس 90 دقیقه
ارسال رایگان
ضمانت مرجوع
انتشار در:  
Telegram Icon
Whatsapp Icon
Facebook Icon
Twitter Icon
Google+ Icon
  5%
همبرگر 90 درصد - 202
همبرگر 90 درصد - 202
16,800 تومان
16,800 تومان
15,960 تومان
(ناموجود)
  5%
همبرگر ممتاز 60 درصد گوشت  - کاله
همبرگر ممتاز 60 درصد گوشت - کاله
12,300 تومان
12,300 تومان
11,685 تومان
(ناموجود)
  5%
همبرگر 90 درصد گوشت - ب آ
همبرگر 90 درصد گوشت - ب آ
16,800 تومان
16,800 تومان
15,960 تومان
(ناموجود)
  5%
همبرگر ممتاز 60 درصد - 202
همبرگر ممتاز 60 درصد - 202
12,320 تومان
12,320 تومان
11,704 تومان
(ناموجود)
  5%
همبرگر مخصوص 75 درصد - 202
همبرگر مخصوص 75 درصد - 202
14,960 تومان
14,960 تومان
14,212 تومان
(ناموجود)
  5%
همبرگر 30 درصد جعبه ای - هایزم
همبرگر 30 درصد جعبه ای - هایزم
5,480 تومان
5,480 تومان
5,206 تومان
(ناموجود)
  5%
همبرگر معمولی 30 درصد گوشت - کاله
همبرگر معمولی 30 درصد گوشت - کاله
6,140 تومان
6,140 تومان
5,833 تومان
(ناموجود)
  5%
همبرگر 95 درصد 500 گرمی - گوشتین
همبرگر 95 درصد 500 گرمی - گوشتین
14,000 تومان
14,000 تومان
13,300 تومان
(ناموجود)
  5%
همبرگر60 درصد 500 گرمی - گوشتین
همبرگر60 درصد 500 گرمی - گوشتین
9,500 تومان
9,500 تومان
9,025 تومان
(ناموجود)
  5%
همبرگر معمولی 30 درصد متالاین سویا - هایزم
همبرگر معمولی 30 درصد متالاین سویا - هایزم
4,800 تومان
4,800 تومان
4,560 تومان
(ناموجود)
  5%
همبرگر ممتاز 60 درصد گوشت - هایزم
همبرگر ممتاز 60 درصد گوشت - هایزم
12,060 تومان
12,060 تومان
11,457 تومان
(ناموجود)
  5%
همبرگر مخصوص 75 درصد گوشت - هایزم
همبرگر مخصوص 75 درصد گوشت - هایزم
12,740 تومان
12,740 تومان
12,103 تومان
(ناموجود)
  5%
همبرگر مخصوص 90 درصد گوشت - هایزم
همبرگر مخصوص 90 درصد گوشت - هایزم
14,110 تومان
14,110 تومان
13,405 تومان
(ناموجود)