وارد شوید
{{cart.KalaCount}}

شرح محصول: {{itCartItem.Name}}

تعداد: {{itCartItem.Qty}}

نهایی کردن خرید
FastMeata Logo

فروشگاه اینترنتی محصولات غذایی

1862

021-41993           

تلفن سفارش: 1862
سرویس 90 دقیقه
ارسال رایگان
ضمانت مرجوع
انتشار در:  
Telegram Icon
Whatsapp Icon
Facebook Icon
Twitter Icon
Google+ Icon
  0%
ماست سون 5 درصد چربی 2.2 کیلوگرمی - کاله
ماست سون 5 درصد چربی 2.2 کیلوگرمی - کاله
10,500 تومان
10,500 تومان
10,500 تومان
(ناموجود)
(ناموجود)
  0%
ماست سون 2.5 درصد چربی 2.2 کیلوگرمی - کاله
ماست سون 2.5 درصد چربی 2.2 کیلوگرمی - کاله
10,500 تومان
10,500 تومان
10,500 تومان
(ناموجود)
  0%
ماست سون کم چرب 2.5 درصد چربی 1.5 کیلوگرمی - کاله
(ناموجود)
  0%
کره‌ پاستوریزه 50 گرمی - کاله‌
کره‌ پاستوریزه 50 گرمی - کاله‌
1,500 تومان
1,500 تومان
1,500 تومان
(ناموجود)
  0%
دوغ گازدار طبیعی یک و نیم لیتری - کاله
دوغ گازدار طبیعی یک و نیم لیتری - کاله
3,450 تومان
3,450 تومان
3,450 تومان
(ناموجود)
  0%
دوغ ویژه یک و نیم لیتری - کاله
دوغ ویژه یک و نیم لیتری - کاله
3,800 تومان
3,800 تومان
3,800 تومان
(ناموجود)
  0%
خامه 30 درصد چربی 125 میلی لیتری - کاله
خامه 30 درصد چربی 125 میلی لیتری - کاله
1,900 تومان
1,900 تومان
1,900 تومان
(ناموجود)
  0%
خامه 30 درصد چربی 200 میلی لیتری - کاله
خامه 30 درصد چربی 200 میلی لیتری - کاله
3,000 تومان
3,000 تومان
3,000 تومان
(ناموجود)
  0%
شیر پر چرب 3 درصد 1 لیتری - کاله
شیر پر چرب 3 درصد 1 لیتری - کاله
3,000 تومان
3,000 تومان
3,000 تومان
(ناموجود)
  0%
شیر کم چرب 1.5 درصد 1 لیتری - کاله
شیر کم چرب 1.5 درصد 1 لیتری - کاله
3,000 تومان
3,000 تومان
3,000 تومان
(ناموجود)
  0%
شیر نیم چرب 1.5 لیتری - پگاه
شیر نیم چرب 1.5 لیتری - پگاه
4,600 تومان
4,600 تومان
4,600 تومان
(ناموجود)
  0%
پنیر لبنه 180 گرمی - کاله
پنیر لبنه 180 گرمی - کاله
2,800 تومان
2,800 تومان
2,800 تومان
(ناموجود)
  0%
پنیر لبنه 350 گرمی - کاله
پنیر لبنه 350 گرمی - کاله
4,950 تومان
4,950 تومان
4,950 تومان
(ناموجود)
  0%
پنیر سفید کم چرب 400 گرمی - کاله
پنیر سفید کم چرب 400 گرمی - کاله
6,400 تومان
6,400 تومان
6,400 تومان
(ناموجود)
  0%
پنیر خامه ای 200 گرمی - کاله
پنیر خامه ای 200 گرمی - کاله
2,900 تومان
2,900 تومان
2,900 تومان
(ناموجود)
  0%
پنیر خامه ای 100 گرمی - کاله
پنیر خامه ای 100 گرمی - کاله
1,600 تومان
1,600 تومان
1,600 تومان
(ناموجود)
  0%
ماست چکیده موسیر 7 درصد چربی 500 گرمی - کاله
ماست چکیده موسیر 7 درصد چربی 500 گرمی - کاله
4,200 تومان
4,200 تومان
4,200 تومان
(ناموجود)
  0%
ماست چکیده موسیر 250 گرمی - کاله
ماست چکیده موسیر 250 گرمی - کاله
2,200 تومان
2,200 تومان
2,200 تومان
(ناموجود)
  0%
ماست سنتی 900 گرمی - دامداران
ماست سنتی 900 گرمی - دامداران
5,000 تومان
5,000 تومان
5,000 تومان
(ناموجود)
  0%
ماست موسیر 230 گرمی - دامداران
ماست موسیر 230 گرمی - دامداران
2,000 تومان
2,000 تومان
2,000 تومان
(ناموجود)
  0%
کشک 240 گرمی - سمیه
کشک 240 گرمی - سمیه
4,600 تومان
4,600 تومان
4,600 تومان
(ناموجود)
  0%
کشک 500 گرمی - سمیه
کشک 500 گرمی - سمیه
7,800 تومان
7,800 تومان
7,800 تومان
(ناموجود)
  0%
ماست لاکتیویا 900 گرمی - کاله
ماست لاکتیویا 900 گرمی - کاله
6,500 تومان
6,500 تومان
6,500 تومان
(ناموجود)