وارد شوید
{{cart.KalaCount}}

شرح محصول: {{itCartItem.Name}}

تعداد: {{itCartItem.Qty}}

نهایی کردن خرید
FastMeata Logo

فروشگاه اینترنتی محصولات غذایی

1862

021-41993           

تلفن سفارش: 1862
سرویس 90 دقیقه
ارسال رایگان
ضمانت مرجوع
انتشار در:  
Telegram Icon
Whatsapp Icon
Facebook Icon
Twitter Icon
Google+ Icon
  0%
پیتزا مخصوص - 202
پیتزا مخصوص - 202
10,450 تومان
10,450 تومان
10,450 تومان
(ناموجود)
  0%
پیتزا مخلوط - 202
پیتزا مخلوط - 202
10,340 تومان
10,340 تومان
10,340 تومان
(ناموجود)
  10%
پیتزا منجمد پپرونی ایتالیایی - پمینا کاله
پیتزا منجمد پپرونی ایتالیایی - پمینا کاله
13,900 تومان
13,900 تومان
12,510 تومان
(ناموجود)
  10%
پیتزا منجمد پرنس ایتالیایی - پمینا کاله
پیتزا منجمد پرنس ایتالیایی - پمینا کاله
13,900 تومان
13,900 تومان
12,510 تومان
(ناموجود)
  10%
پیتزا منجمد چیکو ایتالیایی - پمینا کاله
پیتزا منجمد چیکو ایتالیایی - پمینا کاله
13,900 تومان
13,900 تومان
12,510 تومان
(ناموجود)
  10%
پیتزا آماده منجمد مخلوط 23 سانتی متری - پمینا کاله
(ناموجود)
  10%
پیتزا منجمد چهار پنیر ایتالیایی - پمینا کاله
(ناموجود)
  0%
پیتزا پپرونی - 202
پیتزا پپرونی - 202
9,450 تومان
9,450 تومان
9,450 تومان
(ناموجود)
  0%
مینی پیتزا - 202
مینی پیتزا - 202
6,500 تومان
6,500 تومان
6,500 تومان
(ناموجود)
  0%
پیتزا سبزیجات - 202
پیتزا سبزیجات - 202
7,810 تومان
7,810 تومان
7,810 تومان
(ناموجود)