وارد شوید
{{cart.KalaCount}}

شرح محصول: {{itCartItem.Name}}

تعداد: {{itCartItem.Qty}}

نهایی کردن خرید
FastMeata Logo

فروشگاه اینترنتی محصولات غذایی

1862

021-41993           

تلفن سفارش: 1862
سرویس 90 دقیقه
ارسال رایگان
ضمانت مرجوع
انتشار در:  
Telegram Icon
Whatsapp Icon
Facebook Icon
Twitter Icon
Google+ Icon
  0%
خورشتی گوساله 800 گرمی - پویا پروتئین
خورشتی گوساله 800 گرمی - پویا پروتئین
42,880 تومان
42,880 تومان
42,880 تومان
(ناموجود)
  0%
گل ماهیچه گوساله  - پویا پروتئین
گل ماهیچه گوساله - پویا پروتئین
47,140 تومان
47,140 تومان
47,140 تومان
(ناموجود)
  0%
راسته گوساله - پویا پروتئین
راسته گوساله - پویا پروتئین
51,500 تومان
51,500 تومان
51,500 تومان
(ناموجود)
  0%
چرخکرده گوساله - پویا پروتئین
چرخکرده گوساله - پویا پروتئین
33,410 تومان
33,410 تومان
33,410 تومان
(ناموجود)
  0%
چرخکرده مخلوط - پویا پروتئین
چرخکرده مخلوط - پویا پروتئین
34,650 تومان
34,650 تومان
34,650 تومان
(ناموجود)
  0%
ران گوساله 1 کیلوگرمی - پویا پروتئین
ران گوساله 1 کیلوگرمی - پویا پروتئین
47,650 تومان
47,650 تومان
47,650 تومان
(ناموجود)
  0%
خورشتی گوساله ممتاز 800 گرمی - مهیا پروتئین
خورشتی گوساله ممتاز 800 گرمی - مهیا پروتئین
42,880 تومان
42,880 تومان
42,880 تومان
(ناموجود)
  0%
ران گوساله ممتاز 1 کیلوگرمی - مهیا پروتئین
ران گوساله ممتاز 1 کیلوگرمی - مهیا پروتئین
47,650 تومان
47,650 تومان
47,650 تومان
(ناموجود)
  0%
ماهیچه گوساله ممتاز 1 کیلوگرمی - مهیا پروتئین
(ناموجود)
  0%
مخلوط گوساله - پویا پروتئین
مخلوط گوساله - پویا پروتئین
44,410 تومان
44,410 تومان
44,410 تومان
(ناموجود)
  40%
گوشت گوساله چرخکرده منجمد - کالی
گوشت گوساله چرخکرده منجمد - کالی
9,000 تومان
9,000 تومان
5,400 تومان
(ناموجود)