وارد شوید
{{cart.KalaCount}}

شرح محصول: {{itCartItem.Name}}

تعداد: {{itCartItem.Qty}}

نهایی کردن خرید
FastMeata Logo

فروشگاه اینترنتی محصولات غذایی

1862

021-41993           

تلفن سفارش: 1862
سرویس 90 دقیقه
ارسال رایگان
ضمانت مرجوع
انتشار در:  
Telegram Icon
Whatsapp Icon
Facebook Icon
Twitter Icon
Google+ Icon
  0%
مغز ران مرغ 1800 گرمی - پویا پروتئین
مغز ران مرغ 1800 گرمی - پویا پروتئین
25,520 تومان
25,520 تومان
25,520 تومان
(ناموجود)
  0%
ساق مرغ بی پوست 1800 گرمی - پویا پروتئین
ساق مرغ بی پوست 1800 گرمی - پویا پروتئین
25,330 تومان
25,330 تومان
25,330 تومان
(ناموجود)
  0%
ران مرغ بی پوست 1800 گرمی - پویا پروتئین
ران مرغ بی پوست 1800 گرمی - پویا پروتئین
21,800 تومان
21,800 تومان
21,800 تومان
(ناموجود)
  0%
سینه مرغ بی پوست 1800 گرمی - پویا پروتئین
سینه مرغ بی پوست 1800 گرمی - پویا پروتئین
24,000 تومان
24,000 تومان
24,000 تومان
(ناموجود)
  0%
ران مرغ بی پوست 1800 گرمی - مهیا پروتئین
ران مرغ بی پوست 1800 گرمی - مهیا پروتئین
21,800 تومان
21,800 تومان
21,800 تومان
(ناموجود)
  0%
سینه مرغ بی پوست 1800 گرمی - مهیا پروتئین
سینه مرغ بی پوست 1800 گرمی - مهیا پروتئین
24,000 تومان
24,000 تومان
24,000 تومان
(ناموجود)
  0%
مغز ران مرغ 1800 گرمی - مهیا پروتئین
مغز ران مرغ 1800 گرمی - مهیا پروتئین
25,520 تومان
25,520 تومان
25,520 تومان
(ناموجود)
  0%
سینه مرغ بی استخوان 1800 گرمی - پویا پروتئین
سینه مرغ بی استخوان 1800 گرمی - پویا پروتئین
35,810 تومان
35,810 تومان
35,810 تومان
(ناموجود)
  0%
بال ساده مرغ 900 گرمی - پویا پروتئین
بال ساده مرغ 900 گرمی - پویا پروتئین
10,140 تومان
10,140 تومان
10,140 تومان
(ناموجود)
  0%
شنیتسل مرغ ساده 900 گرمی - مهیا پروتئین
شنیتسل مرغ ساده 900 گرمی - مهیا پروتئین
16,470 تومان
16,470 تومان
16,470 تومان
(ناموجود)
  0%
فیله مرغ ساده 900 گرمی - مهیا پروتئین
فیله مرغ ساده 900 گرمی - مهیا پروتئین
19,170 تومان
19,170 تومان
19,170 تومان
(ناموجود)
  0%
ران و سینه مرغ بی پوست 1800 گرمی - مهیا پروتئین
ران و سینه مرغ بی پوست 1800 گرمی - مهیا پروتئین
22,830 تومان
22,830 تومان
22,830 تومان
(ناموجود)
  0%
ران و سینه مرغ بی پوست 1800 گرمی - پویا پروتئین
ران و سینه مرغ بی پوست 1800 گرمی - پویا پروتئین
22,830 تومان
22,830 تومان
22,830 تومان
(ناموجود)
  0%
جوجه کباب سینه بدون استخوان 800 گرمی - مارین
جوجه کباب سینه بدون استخوان 800 گرمی - مارین
19,750 تومان
19,750 تومان
19,750 تومان
(ناموجود)
  0%
پاچینی مرغ 900 گرمی - پویا پروتئین
پاچینی مرغ 900 گرمی - پویا پروتئین
13,140 تومان
13,140 تومان
13,140 تومان
(ناموجود)
  0%
فیله مرغ سوخاری شده 900 گرمی - پویا پروتئین
فیله مرغ سوخاری شده 900 گرمی - پویا پروتئین
16,520 تومان
16,520 تومان
16,520 تومان
(ناموجود)
  0%
مرغ خرد شده بی پوست 1800 گرمی - پویا پروتئین
مرغ خرد شده بی پوست 1800 گرمی - پویا پروتئین
21,500 تومان
21,500 تومان
21,500 تومان
(ناموجود)
  0%
فیله مرغ ساده 900 گرمی - پویا پروتئین
فیله مرغ ساده 900 گرمی - پویا پروتئین
19,170 تومان
19,170 تومان
19,170 تومان
(ناموجود)
  0%
جوجه ساده 900 گرمی - پویا پروتئین
جوجه ساده 900 گرمی - پویا پروتئین
17,530 تومان
17,530 تومان
17,530 تومان
(ناموجود)
  0%
شنیتسل مرغ ساده 900 گرمی - پویا پروتئین
شنیتسل مرغ ساده 900 گرمی - پویا پروتئین
16,470 تومان
16,470 تومان
16,470 تومان
(ناموجود)
  0%
بازوی ساده مرغ 900 گرمی - پویا پروتئین
بازوی ساده مرغ 900 گرمی - پویا پروتئین
9,040 تومان
9,040 تومان
9,040 تومان
(ناموجود)
  0%
بال و بازوی ساده مرغ 900 گرمی - پویا پروتئین
بال و بازوی ساده مرغ 900 گرمی - پویا پروتئین
11,000 تومان
11,000 تومان
11,000 تومان
(ناموجود)
  0%
جوجه کباب زعفرانی 900 گرمی - پویا پروتئین
جوجه کباب زعفرانی 900 گرمی - پویا پروتئین
21,210 تومان
21,210 تومان
21,210 تومان
(ناموجود)
  0%
بازوی کبابی مرغ 900 گرمی - پویا پروتئین
بازوی کبابی مرغ 900 گرمی - پویا پروتئین
11,590 تومان
11,590 تومان
11,590 تومان
(ناموجود)