وارد شوید
سبد خرید {{cart.KalaCount}}

شرح محصول: {{itCartItem.Name}}

تعداد: {{itCartItem.Qty}}

نهایی کردن خرید

فروشگاه اینترنتی مواد غذایی

Tel icon

10%

4,050 تومان 3,645 تومان
افزودن به سبد
  (1 رای)
2,630 تومان
افزودن به سبد
  (3 رای)

10%

3,490 تومان 3,141 تومان
افزودن به سبد
  (4 رای)

10%

3,990 تومان 3,591 تومان
افزودن به سبد
  (2 رای)

10%

4,170 تومان 3,753 تومان
افزودن به سبد
  (2 رای)

10%

13,990 تومان 12,591 تومان
افزودن به سبد
  (1 رای)

10%

9,990 تومان 8,991 تومان
افزودن به سبد
  (1 رای)
14,000 تومان
افزودن به سبد
  (2 رای)

10%

5,550 تومان 4,995 تومان
افزودن به سبد
  (1 رای)
6,900 تومان
افزودن به سبد
  (3 رای)

10%

4,975 تومان 4,478 تومان
افزودن به سبد
  (2 رای)
10,500 تومان
افزودن به سبد
  (3 رای)

10%

11,990 تومان 10,791 تومان
افزودن به سبد
  (1 رای)

10%

4,740 تومان 4,266 تومان
افزودن به سبد
  (3 رای)
10,550 تومان
افزودن به سبد
  (2 رای)
7,300 تومان
افزودن به سبد
  (2 رای)

10%

5,450 تومان 4,905 تومان
افزودن به سبد
  (3 رای)

10%

4,590 تومان 4,131 تومان
افزودن به سبد
  (2 رای)
6,500 تومان
افزودن به سبد
  (3 رای)
7,000 تومان
افزودن به سبد
  (3 رای)

15%

15,500 تومان 13,175 تومان
افزودن به سبد
  (2 رای)

15%

26,500 تومان 22,525 تومان
افزودن به سبد
  (1 رای)
5,000 تومان
افزودن به سبد
  (2 رای)

فیلتر کردن